Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponowne zaproszenie do składania ofert na odbudowę drewnianego spichlerza kopulastego

O G ł O S Z E N I E
 
Muzeum Wsi Opolskiej ponownie zaprasza do składania ofert na odbudowę drewnianego spichlerza kopulastego na terenie Muzeum. Projekt odbudowy spichlerza do wglądu w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej.
Osoba do kontaktu: Barbara Dubiel, tel. 774743021, 774572349 wew.123 w dniach od poniedziałku do piątku w godz.8.00 do 14.00.
Termin składania ofert upływa 13.08.20010r.
 
Usługa nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,


 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 2010-07-30
Wersja XML