Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROZEZNANIE RYNKU POKAZ KULINARNY

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu „Mamy Rady na Odpady”- kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa,  Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego DZIAŁANIE 5.2, poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi z dnia 9 listopada 2020r. , którego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu jest partnerem, zapraszam do złożenia oferty na organizację pokazów kulinarnych.

DOCXROZEZNANIE RYNKU POKAZ KULINARNY.docx - plik nieaktualny

Zmiana terminu składania ofert

DOCXROZEZNANIE RYNKU POKAZ KULINARNY.docx
 


 

Wersja XML