Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie wyboru oferenta na kompleksową obsługę gastronomiczną 45 Jarmarku Wielkanocnego

W odpowiedzi na ogłoszenie ofertę złożyły 4 firmy.

Wybrana została firma Express Efekt, która złożyła najkorzystniejszą ofertę i otrzymała najwyższą ilość punktów.  
Dokonując wyboru, organizator kierował się:

- zgodnością oferty z zapytaniem i określoną  specyfikacją,
- różnorodnością oferty kulinarnej,
- estetyką stoisk handlowych, 
- zaproponowanym cennikiem,
- doświadczeniem w organizacji obsługi gastronomicznej dużych imprez plenerowych.

Wersja XML