Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie wyboru oferenta na kompleksową obsługę zakresu techniki estradowej

Rozstrzygnięcie wyboru oferenta na kompleksową obsługę z zakresu techniki estradowej (scena, światło, dźwięk) podczas imprezy plenerowej 
pn. 45. Jarmark Wielkanocny

W odpowiedzi na ogłoszenie ofertę złożyło 11 firm.
Najniższa oferta cenowa – 8597,70 zł brutto.
Najwyższa oferta cenowa – 21377,40 zł brutto.

Wersja XML