Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole 2016 rok

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  1. Termin przeprowadzenia kontroli – 21.01.2016 – 25.01.2016 r.
  2. Temat:
  1. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej.
  1. Dokumentacja - upoważnienie nr 13/2016, protokół kontroli z dn. 12.02.2016. 
  2. Stwierdzone nieprawidłowości – brak
  3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji - brak
  4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
  5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
  6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
  7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  1. Termin przeprowadzenia kontroli – 27.09.2016 r.
  2. Temat:
  1. Kontrola projektu nr RPOP.05.01.00-16-0014/15.
  1. Dokumentacja - upoważnienie nr 115/2016. 
  2. Stwierdzone nieprawidłowości – brak
  3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji
  4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
  5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
  6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
  7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  1. Termin przeprowadzenia kontroli – 30.09.2016 – 28.10.2016 r.
  2. Temat:
  1. Kontrola finansowo-problemowa.
  1. Dokumentacja - upoważnienie nr 135/2016, protokół kontroli z dn. 14.11.2016. 
  2. Stwierdzone nieprawidłowości – stwierdzono
  3. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w trakcie realizacji.
  4. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
  5. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
  6. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
  7. Zawiadomienie organów ścigania – brak

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wersja XML