Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na „Remont budynku magazynowo warsztatowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”

 

 1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę
  w wysokości 470.700,19 zł brutto
 2. Ofertę złożyli;

Lp.

Nazwa firmy

Cena oferty

(zł brutto)

Okres gwarancji

Termin wykonania

1

„Trwały Dom” Waldemar Roguski, ul. Konopnickiej 4,
48-304 Nysa

452.640,00

60 m-cy

28-11-2019

2

Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne, Andrzej Witoń, Wronów 7, 49-345 Skorogoszcz

453.000,00

60 m-cy

28-11-2019

 1. Warunki płatności zawarte w ofercie zgodne z § 4 wzoru umowy.
Wersja XML