• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu redakcyjne Biuletynu Informacji w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Informacja z otwarcia ofert - Remont budynku magazynowo-warsztatowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę
    w wysokości 464.089,05 zł brutto
  2. Ofertę złożyli;

Lp.

Nazwa firmy

Cena oferty

(zł brutto)

Okres gwarancji

Termin wykonania

1

„Trwały Dom” Waldemar Roguski, ul. Konopnickiej 4,   48-304 Nysa

467.400,00

48 m-cy

31-11-2019

2

Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne, Andrzej Witoń, Wronów 7, 49-345 Skorogoszcz

488.000,00

60 m-cy

31-11-2019

  1. Warunki płatności zawarte w ofercie zgodne z § 4 wzoru umowy.

Oferenci, którzy złożyli oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie złożonych oświadczeń. Komisja stwierdziła, że wartość złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na podstawie Ustawy PZP art. 93 ust.1, pkt.4) „Zamawiający unieważnia postępowanie lub zwiększa posiadaną kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej”.


Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174
45-835 Opole
tel. 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax 77 47 43 021
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1602754
w tym miesiącu: 18783
dzisiaj: 627