Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie wyboru oferenta na opracowanie graficzne, wydruk i dostarczenie tablic informacyjnych o obiektach ekspozycyjnych

W odpowiedzi na ogłoszenie ofertę złożyły 3 firmy. 
Najniższa oferta cenowa – 1.722,00 zł brutto.
Najwyższa oferta cenowa – 10.873,20 zł brutto.
 

Wersja XML