Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie wyboru oferenta na wydruk ofert edukacyjnych i kulturalnych Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

W odpowiedzi na ogłoszenie ofertę złożyło 6 firm.
Najniższa oferta cenowa – 1352,99,00 zł netto.
Najwyższa oferta cenowa – 6050,00 zł netto.

Wersja XML