Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie graficzne i wydruk transparentnych katalogów „Sensoryczna wieś opolska – gość niepełnosprawny w muzeum”

JPEGSensoryczna Wieś Opolska_logotypy_wersja_www.jpeg
 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie graficzne i wydruk transparentnych katalogów zgodnie z poniższą specyfikacją. 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

opracowanie graficzne i wydruk transparentnych katalogów

format : A4 pionowy

ilość stron: 30

okładka: papier 350 g mat z foliowaniem

środek: papier biały Amber Graphic 170 g

oprawa: bindowanie na plastikowy/metalowy grzbiet

uwagi: druk transparentny (brajl), opis projektu (czarnodruk), relacja fotograficzna z opisem (kolor)

2. Termin realizacji zamówienia: do 9 listopada 2018 roku

3. Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie

lub faksem nr 774743021, 774572349

4.Tremin składania ofert: do dnia 29 sierpnia 2018 roku, godz. 00:00

Nadesłane oferty będą analizowane pod kątem następujących czynników: cena, doświadczenie oraz portfolio wcześniejszych realizacji.

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia, przy czym cena nie będzie najważniejszym kryterium wyboru.

 

Osoba do kontaktów:

Agnieszka Pawelczyk

tel. 77 457 23 49, wew. 214

e-mail: agnieszka.pawelczyk@muzeumwsiopolskiej.pl

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Projekt „Sensoryczna wieś opolska – gość niepełnosprawny w muzeum” realizowany jest
w ramach programu „Kultura Dostępna”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Wersja XML