Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DRUK BANERA PROMUJĄCEGO WYSTAWĘ "KWIATY I BUKIETY W SZTUCE LUDOWEJ I NAIWNEJ ORAZ TWÓRCZOŚCI MARIE KODOVSKIEJ"

JPEGczechy.jpeg
 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na druk banera wg określonej poniżej specyfikacji:

Wymiary 300 x 200 cm

frontlight mat 510 g

zgrzewanie, oczkowanie średnio co 50 cm

Nakład: 1 szt..

Plik gotowy do druku (TIFF, CMYK, 300 DPI) zostanie przesłany elektronicznie do zwycięskiego oferenta do 13.08.2018 r.

Termin składania ofert do 10.08.2018 r. do godz. 13.00

Sposób składania ofert: elektronicznie - , faksem nr 774743021, 774572349 lub osobiście .

 

Termin realizacji zamówienia: do 16.08.2018 r.

Dostawa: loco Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole/

Osoba do kontaktów: Bogdan Jasiński tel. 77 457 23 49 w. 120, 606355549

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Wersja XML