Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Sensoryczna wieś opolska – gość niepełnosprawny w muzeum” - opracowanie graficzne i wydruk transparentnych zaproszeń oraz plakatów

JPEGwzór_Sensoryczna Wieś Opolska_logotypy_wersja_www.jpeg
 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie graficzne i wydruk transparentnych zaproszeń oraz plakatów zgodnie z poniższą specyfikacją. 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

•  opracowanie graficzne i wydruk transparentnych zaproszeń (czarnodruk+brajl)

parametry:

 1. format A4
 2. gramatura papieru 160 g
 3. wyczuwalny brajl
 4. zaproszenia muszą zawierać na tej samej stronie czarnodruk i wytłoczony brajl
 5. ilość 100 sztuk

•  opracowanie graficzne i wydruk plakatów

parametry:

 1. format B1
 2. surowiec papier kreda błysk 135 g
 3. wielkość czcionki minimum 16 (pismo bezszeryfowe)
 4. napisy na kontrastowym tle
 5. ilość 25 sztuk

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiał w wersji elektronicznej po dokonaniu wyboru oferenta, w tym: tekst i logotypy.

 

2. Termin realizacji zamówienia:  do 6 lipca 2018 roku

3. Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie

lub faksem nr 774743021, 774572349

4.Tremin składania ofert: do 23 czerwca 2018 roku, godz. 00:00

Nadesłane oferty będą analizowane pod kątem następujących czynników: cena, doświadczenie oraz portfolio wcześniejszych realizacji.

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia, przy czym cena nie będzie najważniejszym kryterium wyboru.

Osoba do kontaktów:

Agnieszka Pawelczyk

tel. 77 457 23 49, wew. 214

e-mail: agnieszka.pawelczyk@muzeumwsiopolskiej.pl

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Projekt „Sensoryczna wieś opolska – gość niepełnosprawny w muzeum” realizowany jest
w ramach programu „Kultura Dostępna”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Wersja XML