Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na druk broszury „OŁTARZ STANISŁAWA MAJEWSKIEGO”

JPEGminister.jpeg
Zadanie realizowane w ramach projektu: Zakup ołtarza rzeźbionego w formie tryptyku (1973-76) - wyk. Stanisław Majewski

Wpłynęło 8 odpowiedzi ofertowych.

Najniższa liczba otrzymanych punktów – 57,20

Najwyższa liczba otrzymanych punktów – 94,00

Wersja XML