Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup i dostawa maszyny stolarskiej grubościówki

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę maszyny stolarskiej grubościówki, o następujących parametrach:

 1. moc silnika S1 – 7,5 kW
 2. bezstopniowa regulacja prędkości posuwu
 3. elektryczna regulacja stołu
 4. szerokość obróbki - 630 mm
 5. wysokość obróbki - 300 mm
 6. ilość noży - 4 szt.
 7. napięcie 400 V

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto maszyny loco Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Maszyna musi być zgodna z dyrektywami Unii Europejskiej, tj. posiadać symbol CE.

Termin złożenia oferty do 20-11-2017 r.

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od złożenia zamówienia, (fax, elektronicznie).

Sposób płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

 

Wersja XML