Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup szafy warsztatowej

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do składania ofert na zakup szafy warsztatowej dwudrzwiowej – z dzieloną ścianką środkową, 4 półkami, 4 szufladami, 4 półkami wysuwanymi. Półki ocynkowane, nośność półki do 160 kg, nośność szuflady do 160 kg.

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia loco Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Termin złożenia oferty do 20-11-2017 r.

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od złożenia zamówienia (fax, elektronicznie).

Sposób płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Wersja XML