Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druk plakatu

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na druk plakatu wg określonej poniżej specyfikacji:

Format: B1 pionowy

Papier: kreda błysk 135g/m2

Pełny kolor

Nakład: 100 szt.

Plik gotowy do druku w formacie PDF zostanie przesłany elektronicznie do zwycięskiego oferenta.

Termin składania ofert: do 15.09.2017 r.

Sposób składania ofert: elektronicznie – ,

faksem nr 77 474 30 21, 77 457 23 49 lub osobiście.

Termin realizacji zamówienia: do 22.09.2017 r.

Dostawa: loco Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Osoba do kontaktów: Elżbieta Oficjalska tel. 77 457 23 49 w. 121

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Wersja XML