• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Źródła finansowania

Działalność Muzeum finansowana jest ze środków otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (dotacja), a także z dochodów własnych. Udział procentowy dochodów własnych w rocznym budżecie muzeum wynosi średnio 18% (dane z ostatnich 3 lat).

 

informację wytworzył: Grażyna Śliwak
za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
data wytworzenia: 2003-10-21
Wersja XML

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174
45-835 Opole
tel. 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax 77 47 43 021
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1676012
w tym miesiącu: 12542
dzisiaj: 366

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1