Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry, ewidancje

W Muzeum prowadzone są następujace rejestry i ewidencje:

1) księga inwentarzowa muzealiów etnograficznych-budownictwo

2) księga inwentarzowa muzealiów etnograficznych-budowlanych/rekonstrukcje

3) rejestr klisz fotograficznych

4) rejestr dokumentacji naukowej i pomiarowo-technicznej

5) księga inwentarzowa muzealiów etnograficznych

6) elektroniczna baza danych muzealiów etnograficznych - System Wymiany Informacji Między Muzealnej

7) księga inwentarzowa muzealiów artystycznych

8) księga inwentarzowa pomocy wystawienniczych

9) rejestr frekwencji

10) ksiega inwentarzowa księgozbioru

11) rejestr pism przychodzących i wychodzących, rzeczowy wykaz akt

12) księgi rachunkowe,

13) księgi inwentarzowe środków trwałych i wyposażenia

14) ewidencja twórców ludowych


 

informację wytworzył: Grażyna Śliwak
za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
data wytworzenia: 2003-10-21
Wersja XML