Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DRUK PLAKATU „WYSTAWA TWÓRCÓW NAIWNYCH” - format A3

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na druk plakatu wg określonej poniżej specyfikacji:

Format: A3 pionowy

Papier: kreda błysk 135g/m2

Pełny kolor

Nakład: 100 szt.

Plik gotowy do druku zostanie przesłany elektronicznie do zwycięskiego oferenta do 12.06.2017 r.

 

Termin składania ofert do 9.06.2017 r. do godz. 12.00

 

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub osobiście .

 

Termin realizacji zamówienia: do 16.06.2017 r.

 

Dostawa: loco Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole/

 

Osoba do kontaktów: Bogdan Jasiński tel. 77 457 23 49 w. 120

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

   Brak opisu obrazka


 

Wersja XML