Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważnienie ogłoszenia o zamówienie na usługi społeczne pn. ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu unieważnia postępowanie na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu na okres 8 miesięcy, którego wartość jest mniejsza niż 750 000 euro, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wersja XML