Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DRUK WYDAWNICTWA „OPOLSKIE KROSZONKI. MALOWANA OPOLSKA PORCELANA.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do złożenia oferty na druk wydawnictwa wg określonej poniżej specyfikacji:

Format: A4 poziomy

Środek: kreda błysk 150 g/m2

Okładka: Kreda błysk 250 g/m2

Zadruk: 4+4 dwustronny + 1/1 lakier offsetowy

Uszlachetnienie: okładka folia błysk 1/0

Introligatornia: klejenie PUR po krótszym boku

Ilość stron: 56 środka + 4 okładka

Nakład: 1500 szt.

Druk trudny, z zastosowaniem wysokiego nafarbienia (ponad 220%). Każda stronica posiada aplę z głębokiej czerni.

Plik gotowy do druku zostanie przesłany elektronicznie do zwycięskiego oferenta do 27.03.2017 r.

 

Termin składania ofert do 27.03.2017 r. do godz. 12.00

 

Sposób składania ofert: elektronicznie - ,
faksem nr 774743021, 774572349 lub osobiście .

 

Termin realizacji zamówienia: do 07.04.2017 r.

 

Dostawa: loco Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole/

 

Osoba do kontaktów: Bogdan Jasiński tel. 77 457 23 49 w. 120

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

BMPeuroregion.bmp
 

 

 

Wersja XML