Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na wydruk plakatów promujących XXVI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki 2017.

Zadanie realizowane w ramach projektu: III Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego

Wpłynęło 8 odpowiedzi ofertowych, 3 spośród nich zostały odrzucone ze względów formalnych.

Najniższa oferta cenowa – 590,00 zł brutto.

Najwyższa oferta cenowa – 1783,35 zł brutto.

Wersja XML