Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie wyboru na wykonanie i dostawę wykręcaków słomianych

Wpłynęły cztery oferty.

Jedna oferta została unieważniona.

Oferta z najwyższą ceną: 43 818,75 zł. brutto.

Oferta z najniższą ceną: 28 500,00 zł. brutto.

Wersja XML