Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie
i dostawę wykrecaków słomianych ze słomy żytniej, w następującej ilości:

a) jeżaki – brzegowe 280 szt. (długość min. 1,30 m)

b) głowacze – pozostałe rzędy 3470 szt. (długość min. 1,30 m)

Razem 3750 szt. wykręcaków

W ofercie proszę podać cenę netto i brutto 1 wykręcaka loco Opole (Muzeum Wsi Opolskiej) oraz cenę za całość zamówienia.

Termin złożenia oferty: do 17-08-2016 r do godz. 15.00

Termin na dostawę wykręcaków: – 8 tygodni od daty podpisania umowy, tj. nie później niż do 14-10-2016 r.

Termin płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury

Sposób składania ofert: elektronicznie  ,
faxem 774743021, 774572349, lub listownie (decyduje data stempla pocztowego)

 

Osoba do kontaktów: Halina Szymczewska, tel. 668481389

Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną.

 

W/w zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wersja XML