Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie wyboru do obsługi części estradowej podczas imprezy plenerowej pn. „41. Jarmark Wielkanocny”

W odpowiedzi na zaproszenie do obsługi części estradowej podczas imprezy plenerowej pn. „41. Jarmark Wielkanocny” ofertę współpracy złożyło 15 firm.

Jedna oferta została odrzucona - brak ceny za usługę.

Ofera z najniższą ceną: 3 200 zł.

Oferta z najwyższą ceną: 15 000 zł.

Wersja XML