Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja wypieków chleba w zabytkowym piecu piekarniczym w 2016 roku.

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do współpracy w zakresie realizacji pokazów wypieku chleba w zabytkowym piecu piekarniczym z Rudziczki w 2016 roku. Jesteśmy zainteresowani prezentacją wypieków chleba na bazie tradycyjnych receptur podczas imprez folklorystycznych, lekcji muzealnych i spotkań:

W przypadku zainteresowania naszą propozycją współpracy, proszę o przesłanie oferty Państwa firmy w terminie nieprzekraczalnym do dnia 1 marca b.r. na adres e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl lub nr fax: 774572349.

Odpowiedzi na pytania dot. organizacji imprez udziela Dział Udostępniania i Edukacji  pod numerami telefonu 77 457 23 49 lub 77 474 30 21 (wew. 114,115, 214) lub mail: edukacja@mwo.opole.pl.

Wersja XML