Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA


Muzeum nabyło prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz prawa własności budynków i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach, położonych w:

1) Opolu przy ul. Wrocławskiej 174 - Decyzja Wojewody Opolskiego Nr G.IV-7242/35/98
z dnia 16 grudnia 1998 roku

2) Kielczy przy ul. Dobrego Pasterza 35, gm. Zawadzkie - Decyzja Wojewody Opolskiego
Nr G.IV-7242/37/98 z dnia 16 grudnia 1998 roku.


informację wytworzył: Grażyna Śliwak
za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
data wytworzenia: 2003-10-21
Wersja XML