Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy na dostawę elementów drewnianych.

Wpłynęły trzy oferty odpowiadające wymaganiom zamawiającego.

Cena najwyższej oferty: 84 122,28 zł. brutto.

Cena najniższej oferty: 24 502,73 zł. brutto.

Wersja XML