Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie pomiarów elektrycznych pięcioletnich.

W wymaganym terminie wpłynęły 22 oferty odpowiadające wymogom Zamawiającego.

Cena wybranej oferty : 2.337,00 zł brutto

Oferta z najwyższą ceną: 17.653,16 zł brutto

Oferta z najniższą ceną : 2.337,00 zł brutto

Wersja XML