Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie projektu wykonawczego oraz Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją robót związanych z naprawą konstrukcji spichlerza


 

1.      Opracowanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarem robót  i kosztorysem inwestorskim na podstawie 
          wykonanej ekspertyzy mykologiczno – konstrukcyjnej, dotyczącej zabezpieczenia drewnianej konstrukcji
          spichlerza ze Sławięcic przed dalszym odchylaniem się od pionu oraz naprawy i wymiany zniszczonych elementów
          konstrukcyjnych.
2.      Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją robót związanych  z zabezpieczeniem i naprawą
         konstrukcji spichlerza.
   
        Termin wykonania projektu: 28.09 2012r.
 
        Termin złożenia oferty do 3.08.2012r.
 
Osoba do kontaktów : Barbara Dubiel tel. 77 474 30 21 lub 77457 23 49 wew. 123


 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Dubiel
Data wytworzenia: 2012-07-19

 

Wersja XML